tel: 502124328 | e-mail: studio@karolprajzner.pl

Sabina i Paweł

Państwo Młodzi jak nowe pejzaże, nowe szlaki, nowe wyzwanie. Jadąc na wesele w szczycie sezonu spodziewamy się często rzeczy już doświadczonych. Skupiamy się na wyostrzeniu zmysłów aby znaleźć i wyłowić jak najwięcej niezwykłości dnia. Czasem jednak te niezwykłości witają nas otwartymi ramionami jako przygody, których doświadcza się po raz pierwszy. Migawki dnia Sabiny i Pawła to splot takich właśnie małych przygód. Przygód, które co chwila wyskakiwały do nas z letnich kłosów zbóż, bajkowego kościółka, rubasznych przyśpiewek czy roztańczonej altanki. Dajcie się porwać ich przygodzie.